Communicatie

Willemijn heeft zich ontwikkeld tot communicatie-deskundige. Communicatie staat aan de basis van alles.

Het inzicht krijgen in onderliggende patronen is nuttig voor alle werkvelden, waar zij zich mee bezig houdt.

Zie bij werkwijze welke methodieken hiervoor worden ingezet.