Trainingen


Powershoot NOBCO 641 Oplossingsgericht communicatie.

Doelgroep:
 Coaches, managers, teams, iedereen die leiding geeft en/of werkt met mensen.

Het doel van de workshop is concrete handvatten aan te reiken voor oplossings-gericht communiceren. Handvatten die direct toepasbaar zijn in uw praktijk. 
Hierbij is het de uitdaging de discipline op te brengen om simpel te blijven denken bij problemen die, als zij zich aandienen, bijzonder ingewikkeld en moeilijk schijnen te zijn.

Bij oplossingsgerichte communicatie gaat het er om het kort te houden. Het is een specifieke manier van gespreksvoering, met de bedoeling de clienten een goede start te geven bij hun zoektocht en te steunen bij het bereiken van de oplossing.
Er wordt gefocussed op wat goed gaat en op het herstel van de hulpbronnen en vaardigheden waar de client(en) over beschikken. Er wordt snel en efficient gewerkt aan het herstel richting het vooraf bepaalde doel.

Er wordt kort ingegaan op wat oplossingsgericht communiceren in essentie is. Daarna volgen zeer vele oefeningen, zodat u direct kan ervaren dat deze methodiek werkt! U zult hem de volgende dag direct kunnen toepassen!

Het is mogelijk om deze training jn-company  te volgen. Er geldt een open inschrijving. Zie `contact`.

Psychologische Spelen in relaties.

Mensen kunnen verstrikt raken in niet-functionele patronen. Om te voorkomen dat deze patronen structureel worden is het belangrijk deze patronen tijdig te herkennen, inzicht in te krijgen en vervolgens op te heffen.

Er worden handvaten gegeven om deze patronen te doorbreken en er wordt meer begrip gekregen voor elkaars handelswijze!

Het is mogelijk om deze training middels een workshop, lezing of met zijn tweeen te volgen. Er geldt een open inschrijving. Zie `contact`.

Relatie training

Deze training biedt handvaten en uitgangspunten voor het aangaan en onderhouden van een goede relatie. De training geeft inzicht in de valkuilen, zowel individueel als relationeel.

Willemijn heeft door haar ervaring in haar praktijk met relaties en scheiding een goed inzicht gekregen in waar het nu precies mis gaat en biedt de client handvaten om met deze kennis duurzaam meer uit zijn/haar relatie te halen.

Het is mogelijk om individueel, of met zijn tweeen deze training te volgen.
Doelgroep: iedereen die een relatie start 

Duur van de training in het algemeen:

3 gesprekken van twee uur.

Individu 2 uur
Relatie 2 uur
Terugkom 2 uur

Persoonlijkheidsdynamieken

Doelgroep: teams, relaties

Door inzicht te krijgen welke persoonlijkheidsdynamiek bij jou past en welke bij de de ander wordt er bereikt dat je milder ten opzichte van jezelf en de ander kunt zijn. Je krijgt meer begrip over wat van jezelf is en wat van die ander in conflict of irritatie.