Intervisie

Willemijn begeleidt regelmatig intervisie-groepen. Dit zijn bijeenkomsten van ongeveer twee a drie uur, waarin één van de deelnemers een vraagstelling inbrengt en alle andere deelnemers hier vanuit hun eigen referentiekader hun licht over laten schijnen. Het doel van intervisie is te leren van elkaars kennis en ander gezichtspunt.

Doelgroep: Advocaten, Teams, Specialisten, etc.

Advocaten die geregistreerd zijn bij de vFAS (vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars), de VvCP (vereniging voor Collaborative Practitioners), de NMI (Nederlandse vereniging voor Mediators) en de NOvA (Nederlandse orde van advocaten) krijgen hier PE-punten (intervisie en vaardigheden) voor. De bijeenkomsten leveren alleen punten op voor niet-stagiaires.

Volgens de wet is Willemijn ‘deskundige voor het verrichten van kwaliteitstoetsen bij advocaten’.

Werkwijze

Willemijn maakt gebruik van de Balint-methodiek (oplossingsgericht) en van de Socratische intervisie methode. Na het bespreken van een vraagstelling van de deelnemers wordt er een theoretische, psychologische, verdiepingsslag gemaakt.