Opleiding

Willemijn van Strien heeft zowel haar doctoraalexamen in de Pedagogische Wetenschappen als in de Organisatie Psychologie. Beide studies zijn voltooid aan Rijksuniversiteit te Utrecht. Voor de studie Pedagogiek schreef zij een scriptie over Anorexia Nervosa en liep zij een jaar stage in het AZU (nu UMCU). Dit betrof de diagnostiek en het testen van “MBD”-kinderen, inclusief adviesgesprek ouders.

Voor de studie Organisatie Psychologie schreef zij een scriptie over Variabelere werktijden.

Overige gevolgde cursussen:

Macht, conflicthantering, omgaan met veranderingen, omgaan met bezwaren, Boertien en partners – 1992
Resultaatgericht Leiding geven GITP – 1993
Leiding geven in Deeltijd, min SZ en Werkgelegenheid BZ – 1993
Mintzberg over management nu en in de toekomst, Twijnstra Gudde – 1993
Cursus verandermanagement GITP – 1994
Winners conference Nederlands Instituut Nederlandse Kwaliteit – 1995
Cursus de Baak, Nederlandse Kwaliteit – 1995
Werving en Selectie, state of the art, trends en ontwikkelingen – 1996
Basistraining OPQ/OT, SHL – 2001 Mediation-Algemeen voor psychologen bij het NIP – 2001
Leergang voor Managers en Professionals – 2002
– Vernieuwings Management
– Innovatie Management
– Veranderings Management Leergang
Coachen als Professie, Rino Noord Holland – 2003
Verdiepingscursus Oplossingsgerichte Therapie, Louis Cauffman – 2004
Masterclass Systeem Therapeutische interventies, Ellen Aptroot- 2004
Master Course Oplossingsgericht Managen en Coachen, Korzybski Instituut/Saxion Hogeschool – 2006
Master Class Ben Furman – Hoe creëer ik een succesvolle oplossingsgerichte werkomgeving? – Zwolle, 2006
Master Course Opgelossingsgrichte Ericksoniaanse Psychotherapie, Milton H. Erickson Instituut – 2006/2007
Workshop ‘Design your own life!’ – Anthony Robbbins, 2007
Workshop ‘Drama in bedrijf’ werken met dramatechnieken in training en coaching – Mulder & Budde, 2007
Workshop ¨Opstellingen als tool voor coaching en advisering¨, zowel gericht als individuele werkvragen als op organisatiegerichte werkvragen – Meta Movement, april 2008
Human Dynamics® programma: identificatie met persoonlijkheids dynamieken in het kader van de exploratie – MHR architecten in leren, april 2008
Human Dynamics® programma: toepassing bij samenwerken op teamniveau op basis van de principes van Human Dynamics® – MHR architecten in leren, november 2008
Seminar: de kracht van het onbewuste – Ab Dijksterhuis, NIP, november 2008
Seminar: nieuw leiderschap in de toekomst – november 2008
Cursus Collaborative Divorce – Vereniging Collaborative Divorce Holland, april 2009
Transactionele analyse – basisopleiding – Phoenix opleidingen 2009/2010
Transactionele analyse – masterclass – Phoenix opleidingen 2010/2011
Projectiemechanismen – Karen Hamaker – Zondag, oktober 2011
Workshop Rouw en Rouwverwerking – Phoenix opleidingen, jan 2013
Werken met Verlies – Riet Fiddelaars jan 2013
Systemisch Werken – Phoenix opleidingen 2014
De Relatie als Spiegel: opleiding Relatietherapie – Phoenix opleidingen juli 2015
Professioneel Begeleiden bij Verlies 1 – De school voor transitie november 2017
De Maskermaker – Phoenix opleidingen 2018
Systemisch kijken naar Samengestelde gezinnen, Hellinger Instituut, oktober 2018
Master opleiding Begeleiderschap (rond Health en Illness), Stephan Hausner en Bibi Schreuder, Hellinger Instituut maart – oktober 2019
Congres: Trauma door neurosequentiele lens – Rino 25 en 26 sept 2019 Bruce Perry, Kristie Brandt
Systemisch werken in organisaties – Manon Vos, Phoenix opleidingen, maart 2020
Advanced workshops Collaborative Practice: Deepening without drowning and Our family in two homes, Edinburgh, Jacinta Galant, maart 2020
Op de rand van het licht; over rouw en ritueel – Joke Goudswaard, Morten Hjort en Conny ten Klooster, Phoenix opleidingen, november 2020 – april 2021
Impact training – non dualiteit en neuroscience – Paul Smit, januari 2022
Ouderverstoting – Cees van Leuven – november 2022
Masterclass IoPT (Identity oriented Psychotrauma Theory)  Begeleiding – Ien van der Pol – november 2022