Relatie Therapie

Met het communciatie model van de transactionele analyse wordt er inzicht verkregen in welke communicatie patronen er door de partners worden gebruikt en kunnen worden doorbroken om weer nader tot elkaar te komen. Ook wordt er inzicht verkregen in het ontstaan van bepaalde communicatie patronen.

Vaak blijkt dat mensen willen scheiden van de verstrikkingen waarin ze zijn terecht gekomen in plaats van de persoon in kwestie.

Bij scheiding denken mensen dat zij willen scheiden van de persoon uit deze relatie. Vaak blijkt dat mensen willen scheiden van de verstrikkingen waarin ze zijn terecht gekomen. Door inzicht in het ontstaan van deze verstrikkingen en verstikkende patronen, komt er veel mildheid en ruimte om te bepalen hoe je samen de relatie wilt herdefinieren zodat het wel gaat werken! Hier maakt Willemijn gebruik van (tafel)familie-opstellingen. Ook als u preventief uw relatie onder de loupe wilt nemen bent u van harte welkom bij wvanstrien-coaching!