Overleg-scheiding

Willemijn is tevens collaborative divorce coach. Dit houdt in dat zij als procesfacilitator en coach betrokken is bij de overlegscheiding. Zie ook www.collaborativedivorce.nl en www.vvcp.nl.

Zie ook onder het kopje publicaties: De rol van de coach tijdens de overlegscheiding.

Duurzaam en verantwoord scheiden.

De overlegscheiding is een nieuwe vorm van scheiden, naast de zogenaamde vechtscheiding en mediation. Het voordeel van de overlegscheiding is dat iedere partner een eigen advocaat heeft en dat er daarnaast een coach is en (soms) een neutrale financieel specialist. Het doel is om samen met het (specialisten)-team op een zo ´gezond´ mogelijke, respectvolle manier te scheiden, waarbij de belangen van beide partners goed genoeg worden behartigd en de belangen van de kinderen in en na de scheiding voorop staan.

Willemijn wil bijdragen aan een gezond scheidingsproces. Als coach werkt zij mee aan het verhogen van de overlegbereidheid en de overlegvaardigheden van de ex-partners ter wille van de kinderen. Bij het kind ontstaat innerlijke verscheurdheid, die alleen maar kan worden hersteld als ouders weer bij elkaar komen of laten zien dat het contact op een ander niveau wel intact blijft. Voor kinderen is scheiding van grote invloed op hun eigen relatievorming in de toekomst. De invloed kan positief zijn als de ouders laten zien dat zij hun emoties en de zorg voor het kind goed kunnen scheiden.
Bij de overlegscheiding werkt het team (de partners, hun advocaten, de coach en overige betrokkenen) samen op een manier die borg staat voor uit elkaar gaan met zoveel mogelijk respect. Respect voor elkaar en de familiegeschiedenis. Collaborative divorce advocaten werken vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van competitief. Zij streven naar ‘win-win’ in plaats van ‘win-lose’.

Verder is het bijzondere van de overlegscheiding dat het de advocaten niet is toegestaan de partners in een juridische procedure ooit nog bij te staan. Dit wordt vastgelegd in de deelnemersovereenkomst: een schriftelijke afspraak die aan het begin van een overlegscheiding wordt gemaakt. Vooral als er geen evenwicht bestaat tussen de betrokken partners in kennis, emoties en macht, is de overlegscheiding de aangewezen weg. Het proces is open en transparant en de partners leggen alle essentiële informatie op tafel. De advocaten behartigen primair het belang van hun cliënt en zien erop toe dat het proces aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt. De echtscheiding verloopt hierdoor op een respectvolle en integere wijze: alle betrokkenen hebben immers van tevoren afgesproken om zich tot het uiterste in te spannen om dit proces tot een goed einde te brengen.

Reacties van klanten

” Ik wil toch nog even melden dat het gesprek van vanmorgen er toe geleid heeft, dat ik opgelucht ben dat ik nog een aantal dingen aan mijn ex-partner kwijt kon zonder dat er verwijten over en weer waren. Het heeft mij absoluut nog meer helderheid gegeven over hoe belangrijk communicatie en het uiten van gevoelens zijn binnen een relatie. Het heeft er ook toe geleid dat wij samen nog uitgebreid gesproken hebben en gevoelens zonder oordeel bij elkaar toelieten. Hoe mooi kan zijn! Ik ben blij dat de stap genomen is en kijk vooruit met een goed gevoel naar de toekomst, ondanks dat ik mijn emotionele momenten heb, maar deze dragen voor mij bij aan de verwerking van de scheiding. Dank je wel!”