Privacybeleid

Versie: december 2018

Bedankt voor het bezoek aan mijn website, www.wvanstrien-coaching.nl waar helderheid een groot goed is. Als u contact met mij zoekt laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze privacyverklaring.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als je je aanmeldt voor informatie verzoek of kennismakingsgesprek gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Ik gebruik je email adres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je eventueel hebt gegeven, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Bij bezoek aan de website worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnmmer, emailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgeled. Je gegevens worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van mijn website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of – systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsvoering:

– bank, vanwege de verwerking van betalingen

– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

– administratief medewerkster voor het verzenden van opdrachtbevestigingen, facturen en communicatie hierover, bevestiging van gesprekken

– websitehoster voor analyse van bezoekgegevens website.

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden alemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of op je mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy – vriendelijke wijze  

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die info wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy vriendelijke manier. Het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google diensten met google analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (in de cloud), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beschermd. Ik heb een eigen netwerk (NAS) alleen voor mij toegankelijk.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande clienten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiele clienten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. De schriftelijke gegevens van gesprekverslag en dergelijk en de dossiers worden door een papiervernietigingsmachine vernietigd.

Klopt er iets niet, wil je je gevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlands Autoriteit Persoonsgegevens.